Mikrospejder

Om afdelingen

Aldersgruppe: 
6-7 ÅR
Mødedag/tid: 
Søndag i lige uger kl. 10.00 - 13.00 eller lørdag i ulige uger kl. 10.30 - 13.30
Ledere: 
Søndag:
Michael
Ulrik
Martin
Glen
.
Lørdag:
Sanne
Morten
"Lille" Kim
"Store" Kim

Mikrospejder

Er du mellem 6 og 7 år (0. og 1. klasse) kan du begynde som mikrospejder.

Du kan tilmelde dig via dette link: Bliv spejder

Lørdag eller søndag
Hos Køgespejderne har vi to afdelinger med mikrospejdere. Den ene afdeling mødes på Minicenter Køge Ås hver lørdag i ulige uger fra kl. 10.30 - 13.30. Den anden afdeling mødes på Minicenter Køge Ås hver søndag i de lige uger fra kl. 10.00-13.00.

Vi er altid ude i naturen
Vi er altid ude og bruger naturen sommer, efterår, vinter og forår. Husk derfor altid at have praktisk tøj på efter vejret.

MikrospejdereMikrospejderne arbejder med grundlæggende spejderfærdigheder; f.eks. at kunne bruge en kniv, sove i telt, lave mad over bål, binde knob samt orientere sig i naturen osv. Herudover arbejder vi meget med sociale færdigheder som f.eks. lære børnene at samarbejde, anerkende forskelligheder, styrker og svagheder osv.

Vi vil gerne give alle børn en oplevelse af, at være god til noget.

Vi arbejder meget med temaer: f.eks. vikingerne og de nordiske lande, årstiderne i skoven osv. – det gælder om at gøre emnerne levende, så børnene føler, de selv er en del af dem.

Vi bruger leg som indlæring og mener, børnene lærer mest og bedst ved at gøre tingene selv.

Patruljer
Mikrospejderne løser sjove og spændende opgaver enkeltvis eller i grupper. Vi arbejder i faste patruljer, hvor børnene inddeles i grupper af ca. 8-10 børn, som de er sammen med hver gang.

Overnatningsture
Mikrospejderne tager på heldags ture og/eller overnatnings ture, primært med én overnatning.

For nogle børn kan det være svært at tage på overnatningstur uden mor eller far. Derfor er forældre velkomne til at deltage på vores ture. Til gengæld forventer vi, at de giver en hånd med til hjælp med madlavning, oprydning, rengøring osv.

Det giver i øvrigt lederne bedre muligheder for at lave endnu bedre og sjovere aktiviteter med børnene.

Udmeldelse

Ønsker du ikke længere at være spejder så sker udmeldelse via følgende link: Udmeldelse

Afbud til Mikrospejd 

Det kan ske, at man ikke kan komme til Mikrospejd . I så fald bedes du melde afbud via kalenderne. Dobbelt klik på overskriften, og du får en menu, hvor afbudet kan registeres.

Ved behov for yderligere kontakt kan følgende mailadresse benyttes:

Lørdage Mikrospejd: morten [dot] pedersen [at] koegespejderne [dot] dk 

Søndags Mikrospejd: michael [dot] trampedach [at] koegespejderne [dot] dk