Køgespejderne

Kontakt

Adresse: 

Salbyvej 23 (ikke post)
4600 Køge
Tlf. 28 59 12 02 

POSTADRESSE:
Sønderhegnet 61
4600 Køge

Tørklæde-nov2015

Køgespejderne

Køgespejderne er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps (www.dds.dk)

Vi er en anderledes spejdergruppe

Vi tilbyder jeres barn fantastiske oplevelser og venskaber, der ofte varer ved!

Vi er ude i nature- hver gang. Året rundt. Vi mødes normalt hevr anden lørdag eller søndag ude i skoven, nemlig på Køge Ås, hvor vi holder til ved den lille hytte, Minicenteret.

Hytten er ikke særlig stor, så vi kan ikke være indendørs, men vi vil også hellere være udenfor. Men der er toieletter, vand og strøm i hytten, samt alt det udstyr vi har brug brug for, når vi har aktiviteter i naturen.

Køgespejderne er en organisation, der betår af en bestyrelse, en gruppeledelse, en række afdelinger, specialteam, udvalg og projekter.

Du finder vores organisationsdiagram her.

 

BESTYRELSEN

Bestyrelsen er, jf. DDS' love. valgt af medlemmer fyldt 15 år, samt forældre til spejdere, der ikke er fyldt 18 år. Bestyrelsen er ansvarlig for gruppens økonomi, for at udnævne (og afskedige) ledere, for udviklingsplan, politiker m.v.

Se kontaktoplysninger samt medlemmer af bestyrelsen her.

 

GRUPPELEDELSEN

Gruppeledelsen består af 2 gruppeldere, der er valgt af gruppens øvrige ledere, samt formelt udnævnt af bestyrelsen. Gruppelederne er "ledere af lederne" og har det daglige ledelsansvar for gruppen, herunder afdeligsledelserne, teamledelserne, udvalgsledelserne og de to projektgrupper.

Gruppelederne har tilknyttet nogle koordinatorer

  • Kommunikationskoordinator (fælles mails, Facebook, presse etc.)
  • Medlemskoordinator (ventelister, ind-/udmeldelser, etc.)

Se kontaktoplysninger samt medlemmer af gruppeledelsen her.

 

AFDELINGER

En afdeling er der, hvor spejderne hører til. Hver afdeling mødes typisk hver anden lørdag eller søndag i 2-3 timer, og spejderne er inddelt efter alderstrin/klassetrin.

VI har følgende afdelinger (link til afdelingernes sider).

Grene

En "gren" benyttes i DDS som betegnelse for alle afdelinger af samme type. Hos Køgespejderne består "mikrogrenen" således af de to mikrospejderafdelinger.

 

UDVALG

Et udvalg er en enhed, som varetager nogle specielle opgaver for hele gruppen, og som ikke har en slutdato.

Vi har følgende udvalg

 

 

SPECIALTEAM

Et specielteam består af specialister inden for et bestemt fagområde. Teamet tilbyder som udgangspunkt aktiviteter til trop og klan, men man tilbyder også aktiviteter til andre afdelinger samt ledergruppen, forældre, etc.

Vi har følgende specialteam 

PROJEKTER

Et Projekt er tidsbegrænset, og er ofte ansvarlige for en større begivenhed for alle gruppens medlemmer, men det kan også være mange andre typer tidsbegrænsede projekter. Til hvert projekt er nedsat en projektgruppe. Projekterne er samlet i  gruppe projektkoordinator, der sikrer kontakt mellem gruppeledelse og projektgrupperne.

Vi har pt. følgende projekter